ANBI

  • Sport, spel en geloof!

In april 2013 is stichting De Kroko’s opgericht, met als doel om het kinderwerk verder te professionaliseren en een eigen achterban te creëren die het werk van de Kroko’s steunt.
Stichting de Kroko’s is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat uw giften aftrekbaar zijn van de inkomsten- en vennootschapsbelasting (zie voor meer informatie de Belastingdienst).
Vanaf 1 januari 2014 zijn wij als ANBI verplicht een aantal gegevens over stichting De Kroko’s te publiceren op internet. Deze kunt u hieronder inzien.

Algemeen

Statutaire naam: Stichting De Kroko’s
KvK-nummer: 57681171
RSIN / fiscaal nummer: 852688623
ANBI: Ja.
Rekeningnummer: NL08RABO0127966676 t.n.v. Stichting De Kroko’s

Bekijk hier de toekenning van de ANBI-status aan stichting De Kroko’s.
Bekijk hier het KvK-uittreksel van stichting De Kroko’s.
Bekijk hier de oprichtingsakte van stichting De Kroko’s.

Contactgegevens

Postadres: Hugo Verrieststraat 5, 2524 CA Den Haag
E-mailadres: info@dekrokos.nl

Doelstelling

  • De stichting stelt zich ten doel vanuit een christelijke grondslag en identiteit bij te dragen aan het welzijn en de ontwikkeling van kinderen.Wekelijks bieden we een veilige plek waar veelzijdige activiteiten worden aangeboden met een christelijk doel en christelijke grondslag. Alle kinderen zijn welkom, ongeacht geloof of cultuur. De professionaliteit van het team vergroten is een prioriteit, zodat het team activiteiten kan initiëren en uitvoeren die bijdragen aan de sociale, emotionele en geestelijke ontwikkeling van de doelgroep.
  • De stichting tracht dit doel te bereiken door het organiseren van activiteiten en het bieden van ondersteuning passend binnen de doelstelling, zoals het wekelijks aanbieden van een toegankelijk, aantrekkelijk, leerzaam en vernieuwend christelijk programma, optimaliseren van het contact met ouder en kind en professionalisering van het team. De stichting maakt deel uit van een breed netwerk aan buurtinitiatieven, kerken en instanties en werkt waar mogelijk samen met organisaties die op hetzelfde terrein werkzaam zijn.
  • De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet tot doel.
  • De stichting dient het algemeen belang.

Actueel beleidsplan

> Bekijk hier het actuele beleidsplan.

Verslaglegging

> Bekijk hier het financieel jaarverslag van 2019

> Bekijk hier het financieel jaarverslag van 2020

 

Bestuur

Voorzitter: Wei-Han Dai (info [@] dekrokos.nl)
Secretaris: vacature
Penningmeester: Willem Brouwer (financieel [@] dekrokos.nl)
Algemeen bestuurslid: vacature

Beloning

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding ten aanzien van de werkzaamheden voor stichting de Kroko’s. Stichting De Kroko’s heeft geen full-time medewerkers in dienst, enkel vrijwilligers.