Kinderclub

  • Sport, spel en geloof!

Kinderclub De Kroko’s is opgericht in 2007 en is gevestigd in wijkcentrum De Oase (Van Meursstraat 1) te Den Haag. Iedere zaterdag morgen is er club voor kinderen van de basisschoolleeftijd uit de wijk Laak.

Christelijke kinderclub

We werken vanuit een christelijke visie en vertellen op de club bijbelverhalen, we bidden en zingen christelijke muziek. Ouders en kinderen willen we meegeven dat zij onvoorwaardelijk geliefde, waardevolle mensen zijn. En met hun hele kind/mens-zijn welkom zijn bij God. Iedereen mag komen en je bent nergens toe verplicht. Als je bijvoorbeeld niet mee wilt bidden, is dat helemaal niet erg. Zolang er respect en veiligheid is.

Activiteiten

Als Kroko’s willen we betrokken zijn in het leven van kinderen en ouders in Laak. Dit doen we op de volgende manieren:

Kinderclub op zaterdag: van 11.00-12.30 uur (niet in de kerst- en zomervakantie) is er een interactief programma met o.a. knutselen, sport, spel, een bijbelverhaal, zingen, limonade en koek.

Kinderen en ouders thuis bezoeken: nieuwe kinderen en ook kinderen die al langer op de club komen, brengen we een bezoekje.

Jaarlijkse kerstviering met kinderen en ouders: het Kerstverhaal beleven, lekker samen eten (ouders kunnen heerlijk koken) en een workshop doen (bijv. kerststukjes maken en figuurzagen).

Kroko Zomerweek: drie ochtenden in de zomervakantie zijn kinderen en ouders welkom voor leuke activiteiten.

Veel teamleden wonen in (de buurt van) de wijk en spreken de kinderen ook tussendoor de clubmiddagen. En natuurlijk krijgt iedere Kroko een kaartje met zijn verjaardag!

De Kroko-aanpak

Bij de Kroko’s werken we met de Krokothode, een methodiek voor christelijk kinderwerk die we zelf hebben ontworpen. Iedere maand hebben we een thema met Bijbelverhalen, muziek en activiteiten die hierbij passen. Dit zijn thema’s als vriendschap, liegen, vergeving, emoties, christelijke feesten.