Krokoteam

  • Sport, spel en geloof!

Ons team

Het Kroko-team bestaat uit zes medewerkers, christenen uit diverse kerken. Zowel mannen als vrouwen, Nederlandse en niet-Nederlandse mensen. Deze diverse samenstelling zorgt voor energie, creativiteit en respect voor elkaar. We zijn enthousiast en hebben passie voor het kinderwerk. We hebben hart voor de kinderen en willen graag onze vrije tijd met hen doorbrengen. De meeste teamleden zijn één keer per drie weken op de club.

Het team wordt aangestuurd door het bestuur van stichting De Kroko’s. Dit bestuur bestaat uit teamleden die ook meedraaien op de club en zo precies weten wat er speelt. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de gang van zaken bij kinderclub de Kroko’s.

Doen wat bij je past

Ieder mens heeft zijn eigen persoonlijkheid en talenten. Binnen ons team doe je daarom wat bij je past en waar jij interesse in hebt. Juist omdat het een investering vraagt om vrijwillig bezig te zijn in het weekend, is het belangrijk dat je doet wat je leuk vindt. Zo hebben we mensen in ons team die de leiding hebben over de middag en het programma leiden, mensen die de catering doen, mensen die een activiteit voorbereiden en uitvoeren en mensen die all-round zijn en inspringen waar nodig.

Kom jij ons team versterken?

Ons team en de kinderen zijn op zoek naar nieuwe medewerkers. Lijkt het jou leuk om je op je eigen manier in te zetten voor de kinderen? Lees hier meer.