WELKOM BIJ DE...

  • Sport, spel en geloof!

Hallo allemaal, bijna iedere zaterdag hebben we kinderclub in buurthuis de Oase, waar de kinderen voor twee uurtjes lang hun creatieve energie kwijt kunnen. De toegang is gratis. #dekrokos #coronaproof

De Kroko’s is een kinderclub in Laak Spoorwijk voor kinderen van de basisschoolleeftijd. We bieden de kinderen uit de buurt een vaste, veilige plek aan waar ze plezier kunnen hebben, vrienden kunnen maken en hun creativiteit kunnen ontwikkelen. Ieder kind mag weten dat hij/zij uniek en waardevol is in Gods ogen. Wij hopen zo dat de kinderen in de wijk positiever naar zichzelf zullen kijken en liefdevoller met elkaar om zullen gaan.

Wil je als ouder er bij zijn? Dat kan. Graag even van te voren melden door een mailtje te sturen naar: info@dekrokos.nl. Of een berichtje naar onze Kroko-ouderapp: 06-41778388.
Wil je terugzien wat we op de club gedaan hebben of wat we de volgende keer gaan doen? Kijk dan op onze facebook-pagina #dekrokos.

IMG_20180616_114221

Het kinderprogramma 10:30-12:30 uur

Om de week op een zaterdag starten we met een creatieve ochtend. Er worden liedjes gezongen, spelletjes gespeeld en we nemen de kinderen mee in de prachtige verhalen uit Gods Woord. We zien dat kinderen en ouders uit allerlei culturen en geloven bevriend raken met elkaar.

Hoewel er geen kosten aan verbonden zijn, mag je altijd een vrijwillige bijdrage leveren. Mocht jij als vrijwilliger mee willen helpen met het kinderwerk (denk aan koken, koffie inschenken of het bedenken van iets creatiefs), neem dan contact op met Margaret, e-mail: info@dekrokos.nl.

Thema Samen = sterk

Kroko-visie

We staan en gaan voor een club waar: iedereen zich welkom voelt, we betrokken zijn bij kinderen en ouders, we respect hebben voor elkaar en onszelf, mensen zich veilig voelen om te groeien en we delen ons werk graag met anderen.

Kroko-team

We zijn een enthousiast en mutli-cultureel team met hart voor de kinderen en ouders die onze club bezoeken. Ieder teamlid doet wat bij hem of haar het beste past binnen de Kroko’s: leiding over de middag, catering, verantwoordelijk voor de activiteit, all-round.