Steun de Kroko's

  • Sport, spel en geloof!

 

Iedere kinderclub komen er weer een hoop kinderen uit verschillende culturen over de vloer en staan de vrijwilligers klaar om hen zo goed mogelijk op te vangen. Hiervoor hebben wij een ruimte nodig, knutselmaterialen, spellen en cateringspullen. Uw steun is onmisbaar. Wilt u het werk van de Kroko’s steunen? Dat kan met gebed, giften en materialen.

 

 

Gebed

Regelmatig sturen wij een nieuwsbrief naar onze achterban. Deze nieuwsbrief bevat gebedspunten. Wilt u deze nieuwbrief ontvangen? Stuur dan een e-mail naar: margaret@dekrokos.nl.

Giften

Als stichting zijn wij financieel afhankelijk van onze achterban. Die achterban bestaat uit kerken, fondsen en particulieren. Wilt u ons liever financiëel steunen? Dan kunt u uw gift overmaken naar:
NL08RABO012.796.6676
t.n.v. Stichting De Kroko’s
o.v.v. ‘eenmalige gift’ of ‘maandelijkse gift’

Wilt u ons maandelijks steunen, laat het ons even weten door een e-mail te sturen naar: info@dekrokos.nl. De Kroko’s heeft een ANBI status, zo ontvangt u jaarlijks een overzicht van uw giften. 

Materialen

De Kroko’s heeft heel veel aan knutselmaterialen, cateringspullen, kleurboeken en dergelijke. Heeft u iets wat u niet meer gebruikt of geeft u liever in nature, neem dan even contact met ons op.