Kroko-visie

  • Sport, spel en geloof!

je bent welkom! Iedereen is welkom, je mag er zijn

Het is ons verlangen kinderen te laten ervaren dat zij welkom zijn bij God. We willen de kinderen meegeven dat God van hen houdt en voor hen zorgt.

1400088353_comment_alt2_stroke Betrokken zijn bij kinderen en ouders uit de wijk

Als christelijke kinderclub zijn we betrokken bij onze naasten: de kinderen en ouders uit de wijk. Daarom ontvangen we wekelijks kinderen op onze club en gaan we op bezoek bij de kinderen thuis en hun ouders. Ouders betrekken we bij de Kroko’s, ondermeer tijdens de jaarlijkse kerstviering als er door diverse ouders heerlijk gekookt wordt.

1400088521_heart_fill Respect voor de ander en jezelf

Bij de Kroko’s zijn christelijke normen en waarden (zoals respect, liefde, vergeving, aandacht, vertrouwen) de basis voor het positief omgaan met elkaar. En ook respect voor jezelf: jij doet er toe en mag voor jezelf opkomen.

1400088536_home Een veilige plek bieden om te groeien

Als Kroko’s willen we een veilige plek zijn waar kinderen kunnen groeien in hun vaardigheden en als unieke personen. Kinderen leren omgaan met andere kinderen met een verschillende (culturele) achtergrond en ontwikkelen sociale vaardigheden op de club.

1400088256_share Delen

We delen ons werk graag en willen verbinden met andere kinderclubs, kerken en instellingen. Samen met anderen kunnen we meer bereiken.